Összefoglaló a Napfizikai Obszervatóriumban publikált adatbázisokról

Az MTA CSFK CSI debreceni Napfizikai Obszervatóriumának elsődleges feladata volt a napfolttevékenység részeletes és pontos dokumentálása. Ez a hosszútávú projekt számos földi és műholdas észlelésen alapuló adatbázist eredményezett:
A Debrecen Photoheliographic Data (DPD) napfolt-katalógus a Greenwich Photoheliographic Results (GPR) napfolt-adatbázis folytatásának tekinthető, amelyre a Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU - International Astronomical Union) felkérése adott lehetőséget. A katalógus alapadatait a napfoltok heliografikus pozíciói és terület adatai adják. Az adatok kiegészülnek az egyes foltcsoportok körbehatárolt és kivágott képeivel, fehér-fényű teljes korong, illetve magnetogram képekkel is, amelyeket felhasználó barát prezentáció foglal magába. A katalógus főleg Debrecenben és Gyulán készült fehér-fényű teljes korong észlelésekre épül, az itteni észlelés nélküli napok esetében külföldi obszervatóriumok észleléseivel egészül ki.
A homogenizált és egyesített DPD és GPR katalógusok több mint 140 évet lefedve mutatják a naptevékenyég változását. A GPR számadatait kiegészítettük a Ógyallán és Kalocsán (1872–1919) készített történelmi magyar napfolt-észelésekkel (HHSD).
A SOHO/MDI–Debrecen Data (SDD) katalógus a Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) űrszonda Michelson Doppler Imager (MDI) múszerével mért adatokon alapszik. Hasonló módon készült a SDO/HMI–Debrecen Data (HMIDD) adatbázis a Solar Dynamics Observatory (SDO) műhold Helioseismic and Magnetic Imager (HMI) adatainak felhasználásával. Ezek az adatbázisok több információt (pl. napfoltokban mért mágneses térerősség, napfáklyák adatai) tartalmaznak, és nagyobb időbeli felbontással (~1--1,5 óra) mutatják a naptevékenység változását. A legfrisseb napi mérési adatok gyors publikálására is az HMI észlelések a legalkalmasabbak.

Az adatbázisok a széles nemzetközi felhasználói közösségre való tekintettel angol nyelven vannak publikálva. Mellékelten olvaható még magyarul egy Rövid ismertetés az MTA CSFK CSI debreceni Napfizikai Obszervatóriuma által publikált napfolt-adatokról.
Az adatok, valamint a további leírások és prezentációk angol nyelven itt találhatók.

Kontakt személy: Baranyi Tünde (e-mail:baranyi[at]tigris.unideb.hu).

Köszönjük a támogatást!

Napfizikai Obszervatórium
Cím: 4026 Debrecen, Poroszlay út 6.
Levélcím: 4010 Debrecen Pf. 30.
E-mail: napfizika@csfk.mta.hu
Tel.: +36-52-311-015

Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet
Cím: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 15-17.
Levélcím: 1525 Budapest Pf. 67.
E-mail: (user)@konkoly.hu
Tel.: +36-1-391-9320

Google térkép mutatása!